Plína

Sebralo mi dítě plínu,
má z toho teď hroznou hlínu,
strká si ji do pusy,
rve ji zuby na kusy.

2. 12. 2021